top of page

FAQ

Waarin verschilt een muziekatelier van een muziekschool of muziekacademie?

Muziekbeleving staat bij een muziekatelier centraal,  muziekkennis is dan een natuurlijk gevolg. Hier leer je muziek spelen op jouw eigen ritme voor een zachte prijs en het kan op elke leeftijd.

Wat betekenen de termen animaties en animatoren?

Omdat wij geen muziekschool zijn, zijn de termen ‘lessen’, ‘lesgevers’ en ‘leerlingen’ niet van toepassing. Daarom spreken we van ‘animaties’, ‘animatoren’ en ‘cursisten’.

Welke instrumenten kan ik leren bespelen?

Normaalgezien kan men animaties volgen voor alle instrumenten maar dit is onderhevig aan vraag en aanbod. Informeer gerust even indien u graag animatie volgt voor een instrument dat niet in de volgende lijst voorkomt: piano, keyboard, gitaar, slagwerk, zang, dwarsfluit, blokfluit, koperblazers,… Ook voor animatie woord (toneel en dictie) kan je bij ons terecht.

Kan ik een instrument leren ook al heb ik nog geen notenleer gevolgd?

Voor sommige instrumenten is er geen notenkennis nodig maar voor de meeste wel. In overleg met de animator kan het leren van een instrument gecombineerd worden met het aanleren van noten. Voor meer inlichtingen mag u steeds contact opnemen met mwaw.contact@gmail.com. We raden wel aan om notenleer te volgen als je een instrument wenst te spelen. Notenleer wordt gratis aangeboden voor elke cursist die ook een andere animatie volgt.

Moet ik een examen afleggen op het einde van het cursusjaar?

Het Jeugdmuziekatelier Wachtebeke legt geen verplichte examens op. Zo kan iedereen op een ontspannen manier het cursusjaar afronden. Indien je dit wenst krijg je de mogelijkheid om podiumervaring op te doen en te tonen wat je geleerd hebt aan familie en vrienden. Het MWA organiseert jaarlijks 2 concerten waaraan alle cursisten mogen deelnemen.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Inschrijven kan op elk moment via ons online inschrijvingsformulier.

Wij organiseren ook inschrijvingsmomenten in de opendeurweek op het einde van het schooljaar of op de vrijdag en zaterdag na de eerste volle week school  van september op de vrije basisschool St-Laurens (Dorp 43a, 9185 Wachtebeke). 

Kan de betaling in verschillende termijnen?

Standaard werken wij met jaarlijkse betalingen. Er kan een uitzondering hiervoor aangevraagd worden waardoor een gespreide betaling in 3 fases mogelijk wordt. Dit wordt steeds per aanvraag bekeken.

Hoeveel animaties zijn er per jaar?

Voor individuele animaties: per cursusjaar zijn er ongeveer 30 animatiedagen van 20 minuten per week of 20 animatiedagen van 30 minuten.

Voor groepsanimaties: per cursusjaar zijn er ongeveer 30 animatiedagen van 1 uur per week of 20 animatiedagen van 90 minuten per week.

Waar en wanneer gaan de animaties door?

De animaties gaan normaal gezien door in de klaslokalen van de vrije basisschool St-Laurens (Dorp 43a, 9185 Wachtebeke). De dag en het uur is afhankelijk van welke animatie je volgt. Dit wordt afgesproken bij de aanvang van het cursusjaar.

Individuele animatie of groepsanimatie?

Enkel woord en algemene muziekvorming (notenleer) zijn animaties die in groep worden gegeven. Alle andere instrumenten zijn individuele animaties.

Ik wil graag een cursus volgen maar ik kan niet elke week. Is dit mogelijk?

Het is mogelijk om in samenspraak met de animator in plaats van elke week 20 minuten, tweewekelijks 40 minuten cursus te volgen. 

Kan ik instrumenten huren?

Bij ons kan je geen instrumenten huren maar we kunnen je wel in de juiste richting wijzen voor instrumentenverhuur. We raden aan om voor de start van het cursusjaar jouw animator telefonisch te contacteren met de vraag welk merk/winkel hij/zij aanraadt voor de huur van het instrument.

Ik ben ingeschreven, wat nu?

Nadat jouw inschrijving verwerkt is krijg je, rond half september, voor de aanvang van de animaties een mail of brief opgestuurd met een overzicht van jouw inschrijving(en), contactgegevens van de animator, het inschrijvingsgeld en andere nuttige informatie. Bij individuele animaties moet je de animator contacteren om het uur af te spreken voor het volgen van de animatie, de dag ligt meestal bij de inschrijving al vast. Vraag ook na bij de animator hoe je je het best voorbereid op de eerste animatiedag (huur instrument, kopen van een muziekboek, klaslokaal waar je verwacht wordt,…) Voor groepsanimaties staan dag en uur reeds vermeld op de brief.

Zijn er animaties tijdens schoolvakanties of op feestdagen?

We volgen volledig de schoolkalender wat betreft de vakantiedagen. Er zijn dus normaalgezien geen animaties tijdens de schoolvakanties of op feestdagen. 

Wanneer begint het nieuwe cursusjaar?

Het nieuwe cursusjaar start de laatste week van september en eindigt eind mei - begin juni.

Ik ben ziek en kan dus niet naar de animatie gaan.  Wat moet ik doen?

Contacteer de animator op tijd dat je niet kunt komen. Je kan deze animatiedag niet inhalen.

De animator is ziek en kan geen animatie geven.  Wat moet ik doen?

De animator legt in samenspraak met jou een nieuwe datum vast voor een inhaalanimatie. Deze kan eventueel tijdens de schoolvakanties of op feestdagen vastgelegd worden. 

Privacyverklaring

Vzw Muziek-en woordatelier Wachtebeke, zetel gevestigd te Molenhoek 65 9185 Wachtebeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.mwawachtebeke.be 
Zetel: Molenhoek 65 9185 Wachtebeke 
Animaties: vrije basisschool St-Laurens, Dorp 43a 9185 Wachtebeke 
+32 477 70 02 27

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mwaw.contact@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van informatie over onze diensten en/of activiteiten

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens maximum vijf jaar na het afsluiten van het werkjaar waarvoor je je hebt ingeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mwaw.contact@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vzw Jeugdmuziekatelier Wachtebeke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mwaw.contact@gmail.com

bottom of page